زمان مطالعه : ۳ دقیقه

ایجاد تغییر با مهندسی محتوا در سازمان

چالش بزرگ در زمان تدوین برنامه مهندسی محتوا، تعریف نقش مهندسی محتوا در سازمان است. اجماع فزاینده ای وجود دارد که باور دارد که وجود یک مهندس محتوا برای هر پروژه پیچیده محتوا محور که شامل تولید محتوا و توسعه سیستم نرم افزاری می شود، کلید موفقیت محسوب می شود.

هنگامی که سازمان برای مهندسی محتوا آماده است، باید مهارت و مرکز تعالی را در مورد مهارت ها، رشته ها و فرآیند مهندسی محتوا ایجاد کند. بیشتر سازمان ها متوجه می شوند که ایجاد یک رشته مهندسی محتوا به بهترین وجه در خانه شروع می شود. استعداد دست نخورده را در داخل پیدا کنید. مهارت ها را آموزش دهید؛ از بیرون رشد یابید و یک یا چند مهندس محتوا پرورش دهید. سپس شروع به مستند سازی، ایجاد مهندسی محتوا نمایید و سپس به تمرین بپردازید.

برای یافتن یک مهندس محتوا در داخل سازمان خود، به استعدادها و علایق کارمندان توجه کنید و مفاهیم را معرفی کنید و ببینید چه چیزی ورد زبان ها می شود. کاندیداهای اصلی، این نقش را فوراً تشخیص می دهند و جذب یادگیری و تمرین بیشتر در این حوزه می شوند. مهندسی محتوا را می توان در کار یک تحلیلگر مشاغل business analyst (BA) یا تحلیلگر بازاریابی marketing analyst یا یک توسعه دهنده وب پیدا کرد که دیدگاه های استراتژیک و تخصصی دارد.

ایجاد تغییر با مهندسی محتوا در سازمان

از استعدادهایی که قادر به کشف پیچیدگی فن آوری ها و استراتژی های محتوای متفاوت باشند استفاده کنید. مهندسی محتوا باید به یک مؤلفه مهم فرآیند مدیریت تجربه مشتری CEM تبدیل شود که با همتایان بخش بازاریابی داخلی، بخش خلاقیت و استراتژی و بخش پلتفورم و اجرایی همکاری می کند.

شخصی سازی و استراتژی تجربه مشتری قدرتمند که بر مبنای محتوای تطبیقی ​​و طراحی پاسخگو ایجاد شده، امری امکان پذیر است. تیم اجرایی می تواند به کمک یک مهندس محتوا، شکاف موجود در یکپارچگی بین استراتژی محتوا، برنامه ریزی سیستم مدیریت محتوا و سیستم عامل ها و فناوری ها و طرح های مدیریت تجربه مشتری را پر کند. مهندسین محتوا و متخصصین استراتژی محتوا اغلب اعضای ارشد تیم مدیریت تجربه مشتری هستند، اما در نهایت هر دو باید در جریان کار توسعه ادغام شوند.

? حتما بخوانید: مهندسی محتوا چیست

تیمهایی که در آن متخصصین استراتژی با همکاری ذینفعان مشاغل راه حلهایی را بطور انحصاری تهیه می کنند و سپس آن راه حل ها را به تیمهای توسعه ارائه می دهند، احتمال موفقیت کمتری دارند. ادغام استراتژی محتوا و مهندسی محتوا در چرخه توسعه، موفقیت پروژه را افزایش می دهد.

مهندسی محتوا در سازمان یا در چرخه عمر توسعه سریع Agile development lifestyle یا چرخه عمر آبشاری waterfall development lifestyle قرار می گیرد. به دلیل تطابق تنگاتنگ بین استراتژی و توسعه اپلیکیشن، ادغام تمام این موارد در یک جریان کار واحد باعث ایجاد ارتباط و ادغام رشته ها می شود. برای چرخه های آبشاری سنتی تر، مهندسی محتوا را می توان به عنوان مرحله ای از استراتژی محتوا در نظر گرفت و سپس همزمان آن را با توسعه اجرا نمود.

ایجاد تغییر با مهندسی محتوا در سازمان

به طور کلی، برای تیم های توسعه سریع، روش اسکرام  Scrum methodologyبه نظر می رسد که گزینه ی خوبی باشد. مهندسین محتوا در فعالیت های روزانه ی تیم ادغام می شوند، همچین کارها را ناتمام نمی گذارند و کارها را با سرعت انجام می دهد. آنها می توانند ببینند که نظرات آنها به صورت خروجی ترسیم می شود و از جانب تیم های توسعه بر تصمیم گیری های ویژه تأثیر می گذارند.

برای سازمانهایی که در نظر دارند یک روش مهندسی محتوا را توسعه بدهند مهم است به این درک برسند که مهندسی محتوا باعث افزایش زمان و هزینه قابل توجهی در بخش ظاهری می شود، اما باعث صرفه جویی بیشتر در وقت و هزینه در بخش پس زمینه می شود. هر یک از این روش را که انتخاب می کنید، فقط بدانید که مهندسی محتوا امری تکراری و مشارکتی است و با به بهترین شکل به کمک یک تیم اجرا می شود.